IPPAC bezpečnostná služba

SLUŽBY

Cieľom nášho tímu je ochrana zdravia a reputácie našich klientov so zameraním sa na čo najmenšie riziko vzniku škody na ich majetku.

Zabezpečujeme ochranu proti krádežiam, vandalizmu a poškodeniu majetku. Istoty pre našich klientov a ich zdravie, sú pre nás prvoradé.

ippac bezpečnostná služba sbs logo

IPPAC Bezpečnostná služba

Služby pre našich klientov

Fyzická ochrana osôb a majetku

Ochrana pri preprave osôb a majetku

Vypracovanie plánu ochrany

Medzinárodné certifikáty

SME ODBORNÍCI NA BEZPEČNOSŤ

ippac bezpečnostná služba slovensko